Hämtschema för restavfall 

Gäller hushåll med enskild sophämtning på Tegelön, Gåsö, Gåsö Ö, Långholmen, Gåsökläpp, Kilholmen och Lindskär.

Restavfall i säck

Restavfall på öar hämtas i säck. Hämtning sker 2019 på fredagar vecka 19, 21, 23, 25–35, 37, 39 och 41.

Är du permanentboende och har behov av sophämtning vintertid, kontakta kundservice på Nacka vatten och avfall.

Att tänka på vid säckhämtning 

 • Fyll inte säcken mer än att den kan förslutas vid hämtningen.

 • Säcken får väga högst 15 kg.
 • Säckstället ska vara lätt åtkomligt och gångvägen framkomlig.
 • Paketera vassa föremål så att de inte skadar sophämtaren.


Sopbåten – grov- och elavfall 

Hämtning av grov- och elavfall från Gåsö sker två gånger per år. 2019 finns grovsopsbåten vid Gåsö Varv lördagarna den 29 juni och 31 augusti mellan 10-14.

Grovavfall, elavfall och farligt avfall från hushåll på Gåsö och andra öar i området hämtas vid Gåsö Varvs brygga. Avfallet får inte ställas på bryggan utan måste lämnas personligen när båten kommer. Nacka vatten och avfalls entreprenör ansvarar inte för avfall som dumpats före eller efter hämtningen.

Exempel på elavfall och farligt avfall

 • Smått elavfall (upp till en mikrovågsugns storlek) som klockor, leksaker och mobiltelefoner
 • Ljuskällor
 • Färg-, lack- och limrester
 • Lösningsmedel som thinner, lacknafta och penseltvätt
 • Rengöringsmedel som fläckborttagningsmedel och polish
 • Små batterier
 • Kyl/frys Exempel på grovavfall
 • Möbler
 • Cyklar
 • Husgeråd

OBS! Förpackningar med farliga avfall ska vara täta med beskrivning av innehållet om det inte är originalförpackningen. 

SopbtenGranath2019.JPG

grovsopor2019.JPG