Vill du också bli medlem?

Boende, alternativt sommarboende, personer på Gåsö, Gåsö ö, Kilholmen, Kläppen, Långholmen, Lindskär och Tallskär är välkomna att bli medlemmar i Gåsö Gille.

Som medlem får du ta del av Gillets aktiviteter såsom midsommarfirande, Olympiaden och Gåsöregattan. Samtidigt stöder du också arbetet att verka för trevnad, samhörighet och god miljö.

Medlemsavgiften är 200 kr per person och år. Medlemskapet gäller i ett år från betald årsavgift. Betalning sker tili Plusgiro 556399-4. Medlemskap kan även tecknas av fler individer om en fastighet är delad.

Välkommen till Gåsö Gille!

PS. Du kan också bli sponsor. Läs mer här.