Gåsö Gille

Gåsö Gille bildades 1950 och är en ideell förening. Gåsö Gille har cirka 170 medlemmar. Helena Mildh är styrelseordförande sedan juni 2010.

Gåsö Gille har en huvuduppgift - att skapa sammankomster som främjar grannsämjan på öarna i arkipelagen Gåsö. Här ingår Gåsö Ö, Kilholmen, Kläppen, Långholmen, Lindskär och Tallskär.

Vi arrangerar en rad mycket omtyckta aktiviteter. En av dem är midsommarfirandet med traditioner som sträcker sig långt bak i Gåsös historia. Vi klär majstången och dansar och leker. Gåsö Olympiaden har lockat fram leklusten och tävlingsinstinkten hos både vuxna och barn sedan 60-talet.
Loppisen och Gåsöregattan är andra arrangemang som knyter våra Gåsöband.

Dansbanan på Norra Gärdet är klar och har blivit vår nya samlingspunkt för våra aktiviteter. Vi är glada över att dett projekt gick att genomföras och finansieras så snabbt, tack vare alla öbor! Ett stort tack till er alla som har hjälp till!