Namnet Gåsö kan vid ett första påstående förefalla självklart. Ön där man har gäss. Vid närmare eftertanke kanske detta är en alltför lättköpt tollkning. Namnet finns belagt på kartor och i andra källor tillbaka till 1600-talet.

Frågan är då om det verkligen fanns någon som omfattande djurhållning på ön ( gäss som skulle ha inspirerat til att uppkalla ön efter just gåsen som husdjur). Det är svårt att tro att detta skulle ha varit fallet. Återstår då möjligen att det skulle ha funnits vildgäss på ön i gågna tider så att det skulle kunna förklara namnet.

En helt annan förklaring skulle finna vara att det från början inte alls varit gåsen som har inspirerat till namnet, utan att det istället rör sig om en språklig förvanskning av ett annat äldre namn. Det äldre namnet skulle då ha kunnat vara Gårdsön, dvs ön där gården eller gårdarna låg tillskillnad från andra öar i närheten som var obebyggda. Namnet kan sedan i talspråk ha dragits ihop till det mer lattuttalade Gåsön.

En omständighet som talar för denna förklaring är att Gåsö ön, faktiskt kallades Nedergårds Holme tidigare. Namnet beskrev således att det var holmen som hörde till Nedergården, dvs Gåsö Nedergård. Ordet gård kommer alltså igen i namnet. Det finns alltså en viss logik i nyttjandet av ordet "gård" i sammanhanget.

Källa: Thomas Arvidson